HOME were it alle happens

Kennis en creativiteit in relatie tot symbolische en economische waarden in NL

Onlangs las ik in de NRC een artikel over hersenonderzoek en de scheiding van hersenhelften en de armoede van die visie. De creatieve, meer ruimtelijke en associatieve linkerhersenhelft schijnt wel degelijk verbonden te zijn met de rechterhersenhelft en haar nadruk op kennis en structuur. De meer ruimtelijk en creatief georiënteerde hersenverwerkingen in de linkerhersenhelft blijken bovendien minder ontwikkeld dan de rechterhelft.

 

In mijn scriptieonderzoek naar de perceptie van jongvolwassenen over de kunsten in Nederland concludeerde ik eveneens, zoals ook P. Gielen is Vlaanderen concludeerde, dat jongeren zich in hun oordeel over kunst laten leiden door de symbolische waarden die zij in de vorm van kennis en opvoeding hebben meegekregen. Werkelijke begrip over onze cultuur, over de verschillende vormen van Hoge cultuur tot aan populair massavermaak, over de relatie van die verschillende vormen tot elkaar en door de tijd heen blijkt nauwelijks aanwezig onder jongeren.

 

Overal hebben ze een kennisgerelateerde mening over, maar van weinig hebben ze werkelijk begrip of ontwikkelen ze interesse voor. Het zijn slecht de symbolische waarden, die ze meekregen, die de economische waarden van de culturele artefacten en hun individuele waardenoordelen hebben gevormd. Waarden worden meer kennis dan ervaringsgerelateerd bepaald. Daadwerkelijke passies en interessen voor, over en in cultuur werden en worden zo niet ontwikkeld. Een cultureel bewustzijn in Nederland zal dan heel lang gaan uitblijven.

Lees verder...

Het vergt moed om angst te overwinnen

 

Van praktisch idealisme naar internationaal intentionalisme

Die discussie over waarom we altijd zwart wit blijven denken is een onophoudelijk en praktisch onoplosbaar probleem aan het worden wanneer we in Nederland blijven vasthouden aan rationeel bepaalde, conservatieve en rigide structuren. Het artikel "Zet die roze bril eens af" in het culturele supplement van het NRC Handelsblad van vrijdag 16 februari 2006, is weer een treffend voorbeeld van de mogelijke gevolgen van die rationele denktrant. Hedendaagse kunstenaars worden in dit stuk verweten dat ze blijven geloven in de eeuwige vooruitgang hetgeen tot serviele, politiek correcte kunst zou leiden. Een stap terug in de tijd zou geen kwaad kunnen lees je in de 'lead'.

Lees verder...

Welkom!

Leuk dat U/je mijn log over jongeren (18-35) en kunstbeleving bezoekt.

 

Lees verder...

Van esthetische waarneming naar esthetisch gebruik

“Al is de logica nog zo snel de realiteit achterhaalt ons wel”

Steeds weer lees je in de krant dat de musea moeilijkheden hebben met het bereiken van jongeren.

Lees verder...